fbpx
Tags Posts tagged with "Sculpture"

Sculpture

0

01 Apr - 03 May - First solo exhibition of sculptor Vũ Bình Minh in Taiwan collected by Galerie Grand Siècle

0

08 - 20 Mar - Visual art, sculpture, ceramics, textiles, photography, installations, poetry, performance, audio/video submissions

0

13 Dec - Thao Nguyen Phan will bring together a selection of her artworks, including videos, paintings and sculptures ----- 13/12 - Thảo Nguyên Phan giới thiệu về thực hành của mình thông qua các tác phẩm video, tranh và điêu khắc

0

24 Apr - Dig deeper into the practice of ‘sculpture’ of 4 artists ----- 24/04 - Đào sâu hơn vào thực hành ‘điêu khắc’ của bốn nghệ sĩ trong triển lãm

0

13 Mar - 06 June - The first exhibition of 2021 and a special display for the Galeria ----- 13/03 - 06/06 - Triển lãm mở màn năm 2021 và trưng bày đặc biệt cho Galeria

0

29 Jan - 28 Feb - Do Ha Hoai’s artworks about allergy ----- 29/01 - 28/02 - Những tác phẩm về dị ứng của Đỗ Hà Hoài

0

17 - 20 Jan - Visit and meet artist Dao Chau Hai a pop-up showcase to present a new experiment of site-specific sculpture ----- 17/01 - Ghé thăm và trò chuyện với nghệ sỹ Đào Châu Hải tại một thể nghiệm trưng bày điêu khắc địa hình

0

18 Dec 2020 - 09 Jan 2021 - A collection of poetic art works, whispering the shares of 14 artists and sculptors ----- 18/12/2020 - 09/01/2021 - Bộ sưu tập những tác phẩm đầy thi vị, rủ rỉ những chia sẻ của 14 tác giả hoạ sĩ và điêu khắc

0

05 - 13 Dec - Solo exhibition of sculptor Lương Trịnh ----- 05 - 13/12 - Triển lãm cá nhân của nhà điêu khắc Lương Trịnh

0

25 Nov - 03 Dec - A solo exhibition of sculptor Trần Thược ----- 25/11 - 03/12 - Triển lãm cá nhân của nhà điêu khắc Trần Thược

Social

34,471FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow