Tags Posts tagged with "Sculpture"

Sculpture

4

18 Apr - 02 May - Exhibition by the Italian sculptor Giuseppe Strano Spitù and Vietnamese artists Bang Sy Truc and Vu Pham Truong Minh ----- 18/04 - 02/05 - Triển lãm của nghệ sỹ Italia Giuseppe Strano Spitù và các nghệ sỹ Việt Nam Bàng Sĩ Trực và Vũ Phạm Trường Minh

0

10 - 22 Mar - Art exhibition “Fossilised Hanoi”, by the renowned Vietnamese artist Vuong Van Thao ----- 10 - 22/03 - Triển lãm “Hà Nội hóa thạch” của nghệ sỹ Việt Nam nổi tiếng Vương Văn Thạo

0

07 - 23 Mar - Eight women-artists present new works in lacquer paintings, sculptures , installation and video art ----- 07 - 23/03 - Tám nghệ sỹ nữ giới thiệu các tác phẩm sơn mài, điêu khắc, sắp đặt và video

0

03 - 12 Dec - Terracotta sculpture exhibition titled "Immigration" by Nguyen Tuan ----- 03 - 12/12 - Triển lãm điêu khắc gốm với tựa đề "Di Cư" của nghệ sỹ Nguyễn Tuấn

2

An attention - drawing sculpture exhibition of works by eight sculptors titled NEW FORM 1, marks a much welcome addition of a new exhibition space dedicated to sculpture ----- "NEW FORM 1" Triển lãm điêu khắc đáng chú ý của 8 nghệ sĩ, đánh dấu sự ra đời của một không gian triển lãm dành riêng cho điêu khắc đương đại Việt Nam

0

10 Nov - Art talk about an experiment program of contemporary sculpture ----- 10/11 - Trò chuyện nghệ thuật về một dự án thể nghiệm về điêu khắc đương đại

0

08 Nov - 06 Dec - Sculpture exhibition to open Vietnam Sculpture Gallery ----- 08/11 - 06/12 - Triển lãm điêu khắc ra mắt Vietnam Sculpture Gallery

0

Featuring Vietnamese artists and art works in Singapore Biennale 2013 ----- Nhìn lại các nghệ sĩ và tác phẩm Việt Nam tại Singapore Biennale 2013

0

23 - 29 Sep - The first solo exhibition of Sculptor Nguyen Nguyen Ha ----- 23 - 29/09 - Triển lãm điêu khắc cá nhân đầu tiên của Nhà điêu khắc Nguyễn Nguyên Hà

0

20 - 26 Jul - Sculpture exhibition by the group of 7 young Vietnamese sculptors ----- 20 - 26/07 - Triển lãm điêu khắc của 7 nhà điêu khắc trẻ của Việt Nam

Social

29,550FansLike
16,573FollowersFollow