Tags Posts tagged with "Tu do Gallery"

Tu do Gallery

0

05 - 30 Oct - HCMC - Lacquer painting exhibition by 4 artists ----- 05 - 30/10 - TP HCM - Triển lãm tranh sơn mài của bốn họa sỹ

0

07 – 30 Sep - HCMC - Exhibition by artist Tran Hoang Minh Duc ----- 07 - 30/09 - TP HCM - Triển lãm tranh của họa sỹ Trần Hoàng Minh Đức

2

04 – 30 Aug - HCMC - Exhibition by artist Phu Nam ----- 04 - 30/08 - TP HCM - Triển lãm tranh của tác giả Phù Nam

0

01 - 30 Jul - HCMC - Exhibition of 2 artists: Bui Quang Anh and Trinh Thanh Tung ----- 01 - 30/07 - TP HCM - Triển lãm tranh của 2 họa sĩ: Bùi Quang Ánh và Trịnh Thanh Tùng

0

08 – 28/06 - HCMC - Exhibition by artist Ho Van Hung ----- 08 – 28/06 - TP HCM - Triển lãm tranh của họa sỹ Hồ Văn Hưng

0

Review on exhibition “CHOE’S ARTWORKS” in HCMC by Cristina NualART ----- Bài viết về triển lãm "TRANH CỦA CHOÉ" tại TP HCM của Cristina NualART

0

04 - 31 May - HCMC - Retrospective Exhibition by Nguyen Hai Chi (Choe) ----- 04 - 31/05 - TP HCM - Triển lãm tranh hồi cố của Nguyễn Hải Chí (Chóe)

Nguyen Xuan Khanh

0

08 - 31 Dec - HCMC - Oil painting exhibition by 4 artists ----- 08 - 31/12 - TP HCM - Triển lãm tranh sơn dầu của 4 nghệ sỹ

Nguyen Duy Linh-Flying Autumn

0

03 – 26 Nov - HCMC - Exhibition of 16 oil paintings about Hue's autumn ----- 03 - 26/11 - TP HCM - Triển lãm 16 bức sơn dầu về mùa thu Huế

Frederic Domenech-ArcEnCiel

0

10 - 30 Oct - HCMC - Exhibition by artists Frederic Domenech and Tran Hoang Minh Duc ----- 10 - 30/10 - TP HCM - Triển lãm của họa sỹ Frederic Domenech và Trần Hoàng Minh Đức

Social

29,584FansLike
16,626FollowersFollow