Tags Posts tagged with "whats on Danang"

whats on Danang

0

French movie screening schedules in Hanoi, Hue, Vinh and Danang in December 2018 ----- Lịch chiếu phim Pháp tháng 12/2018 tại Hà Nội, Huế, Vinh và Đà Nẵng

0

French movie screening schedules in Hanoi, Hue, Vinh and Danang in November 2018 ----- Lịch chiếu phim Pháp tháng 11/2018 tại Hà Nội, Huế, Vinh và Đà Nẵng

0

French movie screening schedules in Hanoi, Hue, Danang in October 2018 ----- Lịch chiếu phim Pháp tháng 10/2018 tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng

0

French movie screening schedules in Hanoi, Hue, Danang and HCMC in September 2018 ----- Lịch chiếu phim Pháp tháng 09/2018 tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP HCM

0

01 - 31 Aug - Weekly screenings of French movies in Hanoi, Hue, Danang and HCMC ----- 01 - 31/08 - Các suất chiếu phim Pháp hàng tuần tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP HCM

1

27 Oct 2017 - 14 Jan 2018 - Screenings of 11 Japanese modern films (made after 2015) in Hanoi, HCMC and Danang ----- 27/10/2017 - 14/01/2018 - Chiếu 11 bộ phim Nhật Bản hiện đại (sản xuất sau năm 2015) tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng

0

26 and 31 Oct, 01 and 05 Nov - HN, HCMC, Danang & Hue - Tour dates of the German quintet Der Ringer in Vietnam ----- 26 và 31/10, 01 và 05/11 - HN, TP HCM, Đà Nẵng & Huế - Ban nhạc Der Ringer (Đức) biểu diễn tại Việt Nam

0

06 - 16 Sep - Screenings of 9 German films in HN, HCMC, Haiphong, Danang & Hue ----- 06 - 16/09 - Liên hoan trình chiếu 9 bộ phim Đức tại HN, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Huế

0

03 Jun - HN, HCMC, Danang & Haiphong - A documentary chronicling the construction of Mahiga Hope High in Kenya, Africa ----- 03/06 - HN, TP HCM, Đà Nẵng & Hải Phòng - Bộ phim tài liệu ghi lại quá trình xây dựng trường trung học Mahiga Hope tại Kenya, châu Phi

0

19 - 23 May - Danang - Free screenings of five Israeli films ----- 19 - 23/05 - Đà Nẵng - Chiếu miễn phí 5 bộ phim do Israel sản xuất

Social

29,494FansLike
16,516FollowersFollow