fbpx
Tags Posts tagged with "Workshop"

Workshop

0

19 Nov - Talk with founder and CEO of Coco Dressing Room ----- 19/11 - Trò chuyện với nhà sáng lập và CEO của Coco Dressing Room

0

16 Nov - The importance of art direction in relation to visual communications products ----- 16/11 - Tầm quan trọng của định hướng mỹ thuật đối với các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh

0

15 Nov - Workshops to share experiences in documentary production for interested filmmakers ----- 15/11 - Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất phim tài liệu dành cho các nhà làm phim

0

07 Nov - The first three episodes looking back on the festival's journey over the years ----- 07/11 - Ba số đầu tiên nhìn lại hành trình của liên hoan qua ba mùa

0

12 Nov - A collaboration workshop between Phạm Phan Hoàng Linh from Reo (Vietnam) and The Social Studio (Australia) ----- 12/11 - Workshop cộng tác giữa Phạm Phan Hoàng Linh từ Rẻo (Việt Nam) với The Social Studio (Australia)

0

09 - 13 Nov - A series of online seminars on the latest creative trends, exploring the role of creative education in different contexts -----09 - 13/11 - Chuỗi workshop trực tuyến xoay quanh các xu hướng sáng tạo mới nhất, khám phá vai trò của giáo dục sáng tạo trong các bối cảnh đa dạng

0

08 - 22 Nov - Graphic designs and visual artworks developed in the Mekong Delta region ----- 08 - 22/11 - Trưng bày các thiết kế đồ họa và tác phẩm nghệ thuật thị giác được ra đời tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

0

01 Nov - 31 Dec - Find your own contribution added to the collective artwork ----- 01/11 - 31/12 - Theo dõi đóng góp của bạn trở thành một phần của tác phẩm chung

0

07 Nov - The first three episodes looking back on the festival's journey over the years ----- 07/11 - Ba số đầu tiên nhìn lại hành trình của liên hoan qua ba mùa

0

06 Nov - Learn about the fictional character design industry in Vietnam ----- 06/11 - Cùng tìm hiểu về ngành thiết kế nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Social

35,205FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow