Chùm phim của đạo diễn Alain Resnais

Chùm phim của đạo diễn Alain Resnais

flyer-film1

10 & 17/07/2009
L’Espace

Hai bộ phim của đạo diễn Alain Resnais.

Nguyên bản tiếng Pháp với phụ đề tiếng Việt.

flyer-film

Xin mời nhấn chuột vào hình trên để xem ở định dạng lớn hơn.

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
24, Tràng Tiền, Hà Nội
Tel: (84-4) 39 36 21 64
Fax: (84-4) 39 36 21 65
webpage

NO COMMENTS

Leave a Reply