Lưu ý tới các nhiếp ảnh gia

Lưu ý tới các nhiếp ảnh gia

Cuộc thi ảnh “Picture This: We Can End Poverty” của UNDP: kêu gọi tham dự
Hạn nộp: 16/06

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức cuộc thi ảnh nhằm quảng bá các mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs).

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website chính thức của UNDP.

NO COMMENTS

Leave a Reply