Buổi trình diễn sắp đặt BÊN TRONG/BÊN NGOÀI

Buổi trình diễn sắp đặt BÊN TRONG/BÊN NGOÀI

Đăng vào
1

Inside outside 1 vn

11:00 – 11:45, 14:00 – 14:45 và 18:00 – 18:45, thứ  năm 08/11/2012
11:00 – 11:45 và 14:00 – 14:45, thứ sáu 09/11/2012
Nhà hát Kim Mã
71 Kim Mã, Hà Nội

Thông tin từ nhà tổ chức:

Xin trân trọng giới thiệu buổi trình diễn sắp đặt BÊN TRONG/BÊN NGOÀI 

Quan niệm: Nguyễn Thanh Thủy

Biên đạo múa: Marie Fahlin

Âm nhạc: Nguyễn Thanh Thủy, Matt Wright và The Six Tones

Vào cửa tự do. 

Để biết thêm thông tin, ấn vào hình để xem chi tiết:

INSIDE OUTSIDE Vn

1 COMMENT

  1. Just been there! You guys did a really good job. It was so amazing seeing your reflections in the mirror.

Leave a Reply