KVT – Một sự kiện tuyệt vời

KVT – Một sự kiện tuyệt vời

KVT 2013The Sound We See A Hanoi City Symphony 2

Xin lỗi, hiện bài viết này chỉ có bản tiếng Anh.

Kiếm văn Tìm là một người hay quan sát cuộc sống nói chung và những sự kiện về văn hóa tại Hà Nội nói riêng và chia sẻ những chính kiến của mình trên Grapevine. KVT nhấn mạnh rẵng những quan sát và quan điểm cá nhân không phải là ý kiến quan trọng. Xem Hướng dẫn bình luận và hãy chia sẻ các suy nghĩ của bạn vào phần bình luận dưới đây.

NO COMMENTS

Leave a Reply