KVT – Tác phẩm của Shostakovich do nhóm nhạc Sông Hồng biểu...

KVT – Tác phẩm của Shostakovich do nhóm nhạc Sông Hồng biểu diễn

Đăng vào
1

KVT 2013Song Hong Chamber

Xin lỗi, hiện bài viết này chỉ có bản tiếng Anh.

Kiếm văn Tìm là một người hay quan sát cuộc sống nói chung và những sự kiện về văn hóa tại Hà Nội nói riêng và chia sẻ những chính kiến của mình trên Grapevine. KVT nhấn mạnh rẵng những quan sát và quan điểm cá nhân không phải là ý kiến quan trọng. Xem Hướng dẫn bình luận và hãy chia sẻ các suy nghĩ của bạn vào phần bình luận dưới đây.

1 COMMENT

  1. Shostakovich in Hanoi! To this westerner, it sounds so – exotic!

    It is undeniable that the feelings evoked by this music are universal: tears in the eyes, tension in the facial muscles (and, I dare say, in the stomach).

    What moves me especially about DDS’s music is that he persisted – he had to write – even under the most repressive conditions. I think it was Laurel Fay in her 2000 DDS biography “Shostakovich – A Life” who quoted him as saying the music frequently came to him in his dreams, and he felt compelled to transcribe it to paper.

    Your comments on the Quintet will make all Shostakovichistas do a happy dance!

Leave a Reply