Giành vé miễn phí tới Lễ hội Âm nhạc ASEAN

Giành vé miễn phí tới Lễ hội Âm nhạc ASEAN

Đăng vào
0

cama ASEAN Music Festival slider

CAMA, hợp tác với Hanoi Grapevine, tặng miễn phí 5 cặp vé tới Tác phẩm nghệ thuật là làm việc: Lễ hội âm nhạc ASEAN

Đây là chương trình tặng vé miễn phí thứ ba diễn ra trong ba ngày liên tiếp của Hanoi Grapevine, vì thế chúng tôi quyết định bây giờ sẽ làm khác đi một chút. Hãy “like” trang Facebook của chúng tôi. Cuộc thi thực sự sẽ diễn ra tại đó!

NO COMMENTS

Leave a Reply