KVT – Dàn nhạc giao hưởng Champs Elysees tại Hanoi

KVT – Dàn nhạc giao hưởng Champs Elysees tại Hanoi

Đăng vào
0

KVT 2013Orchestre-Champs-Elysee

Kiếm văn Tìm là một người hay quan sát cuộc sống nói chung và những sự kiện về văn hóa tại Hà Nội nói riêng và chia sẻ những chính kiến của mình trên Grapevine. KVT nhấn mạnh rẵng những quan sát và quan điểm cá nhân không phải là ý kiến quan trọng. Xem Hướng dẫn bình luận và hãy chia sẻ các suy nghĩ của bạn vào phần bình luận dưới đây.

NO COMMENTS

Leave a Reply