Triển lãm “Chân dung cuộc sống 5 – Cái bóng nghiêng”

Triển lãm “Chân dung cuộc sống 5 – Cái bóng nghiêng”

Đăng vào
0

logo_LEspaceNEW_IF_Logo-CMJN

Chan dung cuoc song-Tran Duc Quy LEspace

Khai mạc: 18:00, thứ sáu 09/01/2015
Triển lãm: 09/01 – 24/02/2015
L’Espace

Tin từ L’Espace:

Cái bóng là gì? Nó thể hiện điều gì? Nó chứa đựng những gì? Nó che dấu điều gì? Triển lãm sắp đặt Chân dung cuộc sống 5 – Cái bóng nghiêng của Trần Đức Quỷ mang đến một suy ngẫm về mối tương quan giữa ta và cái bóng của ta, về sự tương tác giữa hai bên, về sự biến dạng dài ra hay thu nhỏ của cái bóng theo phản chiếu của ánh sáng.

“Tôi chỉ không thể nào hình dung ra cái bóng của tôi, dèn dẹt, đen sì, lúc ngả lúc nghiêng, theo chiều ánh sáng, lại có thể phồng ra, thành người giống hệt tôi, nói chuyện với tôi. Lại nữa, nếu khi tôi-là người thật, lại bị trở thành cái bóng của cái bóng-đã trở thành người, thì tôi phải đi đứng ra làm sao, phải dẹt người đi như thế nào, phải nghiêng nghiêng thế nào mà không ngã. Bởi vì cái bóng nào mà chả nghiêng nghiêng…”

Vào cửa tự do.

logo_LEspace
Trung Tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace
24 Tràng Tiền, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39 36 21 64
[email protected]
www.ifhanoi-lespace.com

NO COMMENTS

Leave a Reply