Creative Mornings Hanoi cùng Spencer Phillips

Creative Mornings Hanoi cùng Spencer Phillips

Đăng vào
0

08:15 – 10:00, thứ sáu 31/05/2019
The Learning Hub
14 Ngô Quyền, Hà Nội

Thông tin từ nhà tổ chức:

Spencer Phillips là khách mời CreativeMornings tháng 5 về chủ đề “Preserve” (“Bảo tồn”).

Ông là một nhà kinh tế sinh thái hoạt động để giúp mọi người hiểu rõ, giao tiếp và hành động dựa trên thông tin vững chắc về giá trị của môi trường vì mục đích chăm sóc trái đất tốt hơn. Với hơn 30 năm nghiên cứu theo định hướng chính sách.

Đăng ký tham gia tại đây

NO COMMENTS

Leave a Reply