Giới thiệu sách “Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944”

Giới thiệu sách “Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944”

Đăng vào
0

IF Hanoi

09:00, thứ bảy 21/12/2019
L’Espace
24 Tràng Tiền, Hà Nội

Tin từ L’Espace:

Mời các bạn đến với buổi giới thiệu cuốn sách “Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944” với sự tham gia của các diễn giả:
– Ông Vũ Trọng Đại, Giám đốc – Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam
– Ông Lưu Đình Tuấn, Dịch giả

“Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944” là cuốn sách do dịch giả Lưu Đình Tuân tuyển dịch lại những bài viết quan trọng của tuần báo minh họa Indochine viết bằng tiếng Pháp, thuộc Hội Alexandre de Rhodes, số đầu tiên ra ngày 12.09.1940. Với ưu thế đưa lên mặt báo mọi vấn đề, chính trị cũng như nghệ thuật, kinh tế cũng như văn chương, Indochine là một tờ báo đa diện và đa dạng, do đó đáp ứng được nhiều tầng lớp độc giả, hàn lâm cũng như bình dân thời bấy giờ. Buổi tọa đàm dành cho các bạn đọc muốn tìm hiểu về báo chí Đông Dương, cùng bối cảnh xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20.

Ngôn ngữ: Phim tiếng Pháp, phụ đề tiếng Việt

Vào cửa tự do

Theo dõi cập nhật tại trang sự kiện

IF Hanoi
Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace
24 Tràng Tiền, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39 36 21 64
[email protected]
http://ifv.vn/

NO COMMENTS

Leave a Reply