Kêu gọi ứng tuyển: SIF Học bổng Art for Good 2020

Kêu gọi ứng tuyển: SIF Học bổng Art for Good 2020

Đăng vào
0

Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2020
Singapore International Foundation

Thông tin từ nhà tổ chức

Học bổng Art for Good

Học bổng Arts for Good (A4G) là một chương trình hàng năm nhằm phát triển hệ sinh thái Art for Good, thông qua một cộng đồng thực hành khai thác sức mạnh của nghệ thuật và văn hóa để tạo ra sự thay đổi xã hội tích cực.

Chương trình học bổng này tập hợp các chuyên gia liên ngành như nghệ sĩ, quản trị viên nghệ thuật, sáng tạo và lập trình viên từ các ngành giáo dục và xã hội trong một chương trình hàng năm bao gồm các hội thảo kinh nghiệm, hành trình học hỏi và các phiên kết nối qua hai chương trình trao đổi ở hai thành phố.

Mục tiêu

Các Nghiên cứu sinh sẽ tham gia:

Xây dựng năng lực, học các kỹ năng chính và đạt được những quan điểm mới trong việc thực hành các sáng kiến của ​​A4G một cách hiệu quả;

Kết nối với các chuyên gia từ một hệ sinh thái quốc tế quan tâm đến việc sử dụng nghệ thuật để thay đổi xã hội;

Tham gia một mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu trong việc hỗ trợ và hợp tác với nhau cho các sáng kiến ​​nghệ thuật trong tương lai.

Đến nay, sau ba phiên bản thành công, học bổng A4G đã xây dựng một mạng lưới cựu sinh viên gồm 94 nghiên cứu sinh từ 18 quốc tịch kể từ khi thành lập vào năm 2017.

Chương trình

Hai chương trình trao đổi

Các chương trình trao đổi cung cấp một cơ hội cho các nghiên cứu sinh hiểu biết sâu sắc về hệ sinh thái Art for Good ở một thành phố cụ thể. Những bài học mới này sẽ giúp lập bản đồ và biểu đồ về những tác động của việc xã hội thay đổi thông qua nghệ thuật chống lại nhu cầu và đòi hỏi của cộng đồng mà họ làm việc cùng.

Mỗi chương trình trao đổi sẽ diễn ra trong khoảng thời gian bốn hoặc năm ngày tại hai thành phố, bao gồm cả Singapore, nơi cấp phát học bổng.

Dự án cộng đồng

Nghiên cứu sinh sẽ thiết kế và phát triển các dự án cộng đồng trong suốt thời gian tham gia học bổng. Việc phát triển các dự án sẽ bắt đầu trong chương trình trao đổi đầu tiên tại Singapore và được thực hiện trong chương trình trao đổi thứ hai.

Để tìm hiểu thêm về học bổng năm 2020, bấm vào đây.

NO COMMENTS

Leave a Reply