Chương trình Thạc sĩ (M.A.) về Nghệ thuật và Quản lý Văn...

Chương trình Thạc sĩ (M.A.) về Nghệ thuật và Quản lý Văn hóa

Đăng vào
0

Hạn đăng ký: ngày 31 tháng 5 năm 2020

Thông tin từ nhà tổ chức

Trình độ chuyên môn mang tính thực tế trong lĩnh vực quản lý văn hóa:

Chương trình Thạc sĩ (M.A.) về Nghệ thuật và Quản lý văn hóa là một khóa học mới, liên ngành về quản lý văn hóa quốc tế. Chương trình được phát triển bởi Trường Leuphana hợp tác cùng Viện Goethe. Đây là một khóa học từ xa bằng tiếng Anh và rất phù hợp với các chuyên gia văn hóa trên toàn thế giới. Chương trình Thạc sĩ này tập trung vào các cơ hội và rủi ro của các quá trình chuyển đổi hiện tại cho các tổ chức văn hóa: thay đổi nhân khẩu học, số hóa và toàn cầu hóa. Sự tích hợp của các nhà quản lý văn hóa có kinh nghiệm từ Viện Goethe đảm bảo tính phù hợp với thực tế thế giới.

Chương trình Thạc sĩ về Nghệ thuật và Quản lý Văn hóa cung cấp các biến thể khác nhau và do đó nó phù hợp với mọi nhu cầu đào tạo cá nhân. Các bạn có thể chọn học các mô-đun riêng lẻ. Điều kiện tiên quyết để đăng ký học: bằng đại học và kỹ năng tiếng Anh tốt. Chương trình Thạc sĩ sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2020.

Job-concurrent Master of Arts in Arts & Cultural Management

Viện Goethe cung cấp các chương trình kỹ thuật số trên toàn thế giới và các chương trình chuyên môn và mạng lưới trong khu vực về quản lý văn hóa để thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa và phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa. Các chương trình giáo dục thường xuyên này luôn dựa vào phương pháp học tập tích hợp (học kết hợp).

International Master Arts and Cultural Management launches second round of applications

NO COMMENTS

Leave a Reply