Tuyển dụng: Trợ lý nghiên cứu ngành công nghiệp sáng tạo

Tuyển dụng: Trợ lý nghiên cứu ngành công nghiệp sáng tạo

Đăng vào
0

Hạn đăng ký: 12/04/2020
RMIT Vietnam

Thông tin từ ban tổ chức

Nghiên cứu các ngành công nghiệp sáng tạo tại Hà Nội cùng trường đại học RMIT Vietnam
Trợ lý nghiên cứu (Hợp đồng 4 tháng thông qua TalentNet)

Cần tuyển dụng trợ lý nghiên cứu để hỗ trợ nghiên cứu cho một dự án cụ thể có tên Số hóa các ngành công nghiệp sáng tạo ở Hà Nội: Nghiên cứu tình huống về không gian nhiếp ảnh Matca và Bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

Loại công việc: người nhận hợp đồng, toàn thời gian – kì hạn/ hợp đồng linh hoạt
Địa điểm: Việt Nam – Hà Nội
Thể loại: nghiên cứu và sáng tạo, quản lý dự án, nghiên cứu

Ấn vào link để biết thêm thông tin chi tiết.

NO COMMENTS

Leave a Reply