Tuần Lễ Phim Tài Liệu Phật giáo

Tuần Lễ Phim Tài Liệu Phật giáo

Thông tin từ Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (SVCC)

Bộ phim Con đường của Đức Phật

Con Đường của Đức Phật kể lại sự đản sinh, hành trình và sự giác ngộ của Đức Phật. Bộ phim cũng điểm qua những địa điểm Phật giáo chính ở chân dãy Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn).

Bộ phim Miền đất của Đức Phật

Bộ phim là một chuyến ghé thăm đến những bảo tháp và đền thờ Phật giáo đa dạng trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ. Nó kể câu chuyện về Đức Phật, hành trình của ngài hướng tới sự thành tựu trí tuệ tối cao. Với lối kể chuyện thông qua hình ảnh của những đền đài, bảo tháp khác nhau, bộ phim khám phá ra tầm quan trọng của văn học Phật giáo trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Qua những cuộc phỏng vấn với các nhà sư và những người theo đạo, bộ phim thậm chí còn cho thấy ảnh hưởng của Phật giáo đến con người ngày nay. Nó kể về lịch sử truyền bá Phật giáo qua nhiều năm tháng thông qua các kiến trúc Phật giáo khác nhau phát triển qua thời gian. Nó đưa chúng ta vào cuộc hành trình của Đức Phật Cồ Đàm từ hàng ngàn năm trước.

NO COMMENTS

Leave a Reply