Kêu gọi đóng góp: Tuần lễ giáo dục nghệ thuật quốc tế.

Kêu gọi đóng góp: Tuần lễ giáo dục nghệ thuật quốc tế.

Đăng vào
0
Organizer: UNESCO

Thông tin từ UNESCO

Lễ kỷ niệm Tuần lễ Giáo dục Nghệ thuật Quốc tế năm nay (25 – 31/05) được đánh dấu bằng sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa và giáo dục. Cách tiếp cận này, tích hợp văn hóa và giáo dục để phát triển bền vững, là nhiệm vụ trọng tâm của UNESCO.

Văn phòng UNESCO Hà Nội hiện đang tìm kiếm các ứng dụng có hiệu quả tốt trong việc giáo dục nghệ thuật, các phương pháp giảng dạy sáng tạo đã được triển khai tại Việt Nam để kết nối hoặc mời trẻ em hoặc thanh thiếu niên tham gia các hoạt động nghệ thuật và truyền tải thông điệp mạnh mẽ và tích cực.

Tất cả các sáng kiến được thu thập sẽ được giới thiệu trên một trang web chuyên về để tài này và được chia sẻ trên toàn thế giới thông qua Văn phòng của UNESCO, Mạng lưới các trường liên kết của UNESCO và Liên minh giáo dục nghệ thuật thế giới.

Vui lòng điền vào mẫu đơn này và bất kỳ nội dung trực quan nào (nếu có) của sáng kiến của bạn bằng tiếng Anh và gửi lại vào email [email protected] trước Thứ Năm ngày 21/05/2020.

Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì yêu cầu khẩn cấp này và rất mong nhận được phản hồi sớm từ các bạn.

NO COMMENTS

Leave a Reply