Bài giảng trực tuyến: Tầm quan trọng của thần Shiva trong Điêu...

Bài giảng trực tuyến: Tầm quan trọng của thần Shiva trong Điêu khắc và Đền đài ở Việt Nam

10:00 – 11:30, Thứ hai 22/02/2021
Phát trực tiếp trên Facebook của SVCC Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Shaivism (tạm dịch: truyền thống thờ phượng thần Shiva) là một trong những truyền thống văn hóa tâm linh cổ xưa nhất của Ấn Độ. Từ Harappa – Mohenjo-daro cho đến ngày nay, có thể được tìm thấy dưới nhiều dạng thức biểu hiện. Các tác phẩm như “Elements of Hindu Iconography” (tạm dịch: Các yếu tố của hình tượng Hindu) của T. A. Gopinatha Rao, “Shaivism In The Light of Epics, Puranas và Agamas” (tạm dịch: Shaivism dưới ánh sáng của các Sử thi, Thần tích Puranas và Agamas) của N.R. Bhatt là những nguồn tư liệu tốt để hiểu về chiều sâu và ý nghĩa của nghệ thuật và kiến trúc Shaiva.

Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (SVCC) Hà Nội rất vui được tổ chức các chuỗi bài giảng và thảo luận này khi lễ hội Maha Shivaratri đang tới gần.

– Chủ đề: Tầm quan trọng của thần Shiva trong Điêu khắc và Đền đài ở Việt Nam – Bài giảng số 1

– Diễn giả: Trần Kỳ Phương
Cựu nhân viên phụ trách phòng trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Văn hóa Đông Nam Á lục địa (CRMS) tại Thái Lan và cơ quan APSARA tại Cam-pu-chia

Bài giảng này sẽ được thưc hiện bằng tiếng Việt với phần trình bày Power Point bằng tiếng Anh. Tiếp nối bài giảng là phần thảo luận bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

NO COMMENTS

Leave a Reply