Kêu gọi các dự án hợp tác 2021

Kêu gọi các dự án hợp tác 2021

logo_Japan_Foundation

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2021
Đơn đăng ký

Thông tin từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam:

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JFVN) mong muốn kêu gọi các dự án hợp tác về nghệ thuật và văn hóa sẽ được thực hiện ở Việt Nam.

Chương trình đặc biệt này nhằm mục đích tìm khả năng cùng hợp tác tổ chức dự án bởi người nộp đơn và JFVN. Cá nhân và tập thể/nhóm đều có thể đăng ký.

ĐỀ CƯƠNG

Để tìm các dự án có giá trị và ý nghĩa nhằm phát triển mối quan tâm của người Việt Nam trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JFVN) mong muốn kêu gọi các dự án hợp tác. Đây không phải là chương trình tài trợ. Chương trình này nhằm mục đích tìm khả năng cùng nhau tổ chức dự án bởi người nộp đơn và JFVN. Các ứng viên được chọn cho chương trình này sẽ làm việc chặt chẽ với nhân viên của JFVN để phát triển các dự án. Ngân sách sẽ được cung cấp tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của đề xuất. Chương trình này dành cho cả cá nhân và tập thể/nhóm.

Các dự án được đề xuất có thể là bất kỳ hình thức nào thuộc lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa (ví dụ: triển lãm nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật/sân khấu, và các workshops), và được thực hiện tại Việt Nam.

TIÊU CHUẨN VÀ ƯU TIÊN

(1) Đủ điều kiện
a) Ứng viên có thể là cá nhân, nhóm hoặc tổ chức tại Việt Nam.
b) Dự án phải được thực hiện tại Việt Nam.
c) Ứng viên thực hiện dự án với tư cách là người đồng tổ chức của JFVN và sẽ chi trả một phần chi phí của dự án.
d) Dự án được thực hiện và hoàn thành cho đến ngày 31/01/2022.

(2) Không đủ điều kiện

a) Ứng viên cho các dự án vì lợi nhuận sẽ không được chấp nhận.
b) Các dự án dưới đây không đủ điều kiện để đăng ký:
– Các dự án chỉ liên quan đến các chủ đề trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
– Các hoạt động thương mại, truyền giáo, chính trị và các chiến dịch bầu cử
– Các hoạt động hỗ trợ các học thuyết riêng hoặc các khiếu nại
– Quỹ đầu tư và các khoản tài trợ, giảm nợ, quyên góp, các chiến dịch quan hệ công chúng, quảng cáo, sáng tạo hoặc hỗ trợ các giải thưởng hoặc tài trợ
– Mua hàng hóa, bất động sản hoặc trả tiền dịch vụ
– Thiết kế, xây dựng hoặc bảo trì các tòa nhà hoặc di tích
– Các dự án tập trung vào phát triển vũ khí và công nghệ quân sự
– Mua sắm thiết bị

(3) Ưu tiên

a) Các yếu tố hợp tác xuyên biên giới quốc gia
b) Tiềm năng phát triển thành các dự án mới
c) Cách tiếp cận sáng tạo hoặc các yếu tố tiên phong trong các chủ đề và nội dung
d) Các kết quả có ý nghĩa lâu dài trong một lĩnh vực có liên quan, thay vì là một sự kiện diễn ra một lần
e) Góp phần phát triển nền tảng trao đổi văn hóa quốc tế bằng cách nuôi dưỡng những người có thể đi đầu trong trao đổi văn hóa quốc tế giữa các nước châu Á và xây dựng mạng lưới giữa Nhật Bản và châu Á

NGÂN SÁCH

(1) Ngân sách cho dự án sẽ được sử dụng trên cơ sở cùng chia sẻ chi phí.

(2) Phần ngân sách đóng góp của JFVN sẽ không vượt quá mức: 7.000USD (tùy vào từng dự án)

(3) Phần đóng góp của JFVN giới hạn ở các chi phí thực tế được trả cho các khoản mục sau đây:
– Vận chuyển/đi lại: Vé máy bay nội địa và các chi phí vận chuyển nội địa khác (Vé máy bay quốc tế không được chấp nhận)
– Thù lao (dành cho người biểu diễn, cộng tác viên, diễn giả khách mời, giảng viên khách mời, trợ lý, phiên dịch)
– Các chi phí ăn nghỉ
– Chi phí in ấn (ca-ta-lô, cuốn chương trình, tờ rơi, tài liệu và báo cáo)
– Chi phí thuê địa điểm và thiết bị

(4) Phần đóng góp của JFVN không được sử dụng cho các khoản chi sau:
– Tiền lương và chi phí phúc lợi xã hội cho nhân viên thường xuyên của các cá nhân ứng viên và tổ chức được chọn

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HẠN NỘP ĐƠN

(1) Các đơn đăng ký được gửi tới Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.
Bộ hồ sơ đăng ký xin gửi về địa chỉ email: [email protected]
Hạn chót nộp đơn đăng ký tới: 15/06/2021
*Trong quá trình duyệt hồ sơ, JFVN có thể liên lạc với ứng viên để xin thêm thông tin hoặc/và yêu cầu phỏng vấn.

(2) Việc đính kèm các tài liệu bổ sung về cá nhân/tổ chức nộp đơn và các chi tiết của các dự án rất được khuyến khích cho quá trình xem xét của chúng tôi (ví dụ: hồ sơ tổ chức, hồ sơ nghệ sĩ, hồ sơ của tổ chức cộng tác hoặc tài trợ, kế hoạch ngân sách, kế hoạch quảng cáo, v.v.).

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH HỢP TÁC

Ứng viên sẽ được JFVN thông báo kết quả vào cuối tháng nộp hồ sơ.
JFVN có kế hoạch chọn 1 đến 2 dự án.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Khi dự án hợp tác được quyết định, JFVN sẽ gửi dự thảo Thỏa thuận hợp tác bao gồm phạm vi nhiệm vụ và chia sẻ ngân sách cho mỗi bên và thảo luận thêm để cùng nhau thực hiện dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

JFVN có thể tư vấn trước nếu có yêu cầu.
Xin vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi e-mail cho chúng tôi để biết thêm thông tin.

logo_Japan_Foundation
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 3944 7419
www.jpf.org.vn

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply