Workshop “đây / đó”

Workshop “đây / đó”

09:00 – 11:00, Thứ sáu 12/11/2021
Zoom
Link đăng ký

Thông tin từ Liên hoan Thiết kế & Sáng tạo Việt Nam:

“đây / đó” là dự án cộng tác dài hạn về thủ công và thiết kế giữa các nhà thiết kế, nghệ sĩ và người thực hành thủ công Việt Nam và Australia. Dự án được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, CAST (nhóm nghiên cứu Nghệ thuật đương đại và Chuyển đổi xã hội), Đại học RMIT Việt Nam, Vietcraft, VICAS (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam), Work Room Four và Tuần lễ Thiết kế Việt Nam.

Dự án nhằm mục tiêu thúc đẩy thực hành thiết kế đương đại song song với gìn giữ các loại hình nghệ thuật và thủ công truyền thống trong bối cảnh phát triển nhanh chóng và những thách thức toàn cầu ở Việt Nam/Australia; đồng thời mở ra cơ hội trao tri thức, văn hóa và kinh tế giữa các nhà sản xuất/thiết kế giữa hai nước. Các nhà sáng tạo tham gia dự án sẽ cùng cộng tác trong khoảng thời gian 6–12 tháng để thực hiện và giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, thủ công và thiết kế mới vào năm 2022.

“đây / đó” sẽ chính thức khởi động tại VFCD 2021 với sự kiện workshop cộng tác giữa Phạm Phan Hoàng Linh từ Rẻo (Việt Nam) với The Social Studio (Australia), cùng sự cố vấn của Thảo Vũ từ Kilomet109.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Sự kiện thuộc Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2021 do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và COLAB Việt Nam, với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, bảo trợ truyền thông bởi Hanoi Grapevine.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam
Website
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

NO COMMENTS

Leave a Reply