Chuỗi sự kiện Phạm Minh Hiếu: Như Thể Là

Chuỗi sự kiện Phạm Minh Hiếu: Như Thể Là

08:00 – 20:00, 18 – 26/12/2021
AGOhub
12 Hòa Mã, Hà Nội

Thông tin từ Studio Phạm Minh Hiếu:

Kết hợp cùng với Cổng kết nối sáng tạo kiến trúc và nghệ thuật AGOhub, đồng hành bởi nhà cung cấp giải pháp trình chiếu Hexogon Việt Nam, đối tác cung cấp vật liệu Eurotile, INAX, American Standard và Vicostone, đối tác truyền thông X-hub, Hanoi Grapevine, Kiến Việt, Studio Phạm Minh Hiếu tổ chức chuỗi sự kiện Phạm Minh Hiếu: Như thể là bao gồm các hoạt động trưng bày, diễn thuyết và workshop.

Chuỗi sự kiện kêu gọi suy tưởng về khái niệm ‘sắp đặt tuyệt đối của nghệ thuật’ — một nền tảng trong thực hành nghệ thuật của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu; đồng thời thể hiện mong muốn kết nối các tác lực thuộc mạng lưới* Nghệ thuật Việt Nam, đồng hành trên con đường phát triển văn hoá Việt Nam đương đại.

Chuỗi sự kiện bao gồm:
– 01 sắp đặt tuyệt đối của nghệ thuật diễn ra từ 18/12 – 26/12.
– 01 buổi diễn thuyết thuộc chương trình ALP Mini talk, tổ chức bởi LIXIL, thực hiện ở dạng thức trực tuyến (Zoom webinar) diễn ra vào ngày 25/12.
– 01 buổi workshop chia sẻ kinh nghiệm, trò chuyện với khán giả, sinh viên các ngành liên quan diễn ra vào ngày 26/12 tại AGOhub (sự kiện giới hạn số lượng người tham gia).

Diễn họa tác phẩm Ngọc Bích

Chuỗi sự kiện mong muốn mở lối cho các đổi mới của môi trường sáng tạo văn hoá nghệ thuật nơi mà mối liên kết giữa nhà bảo trợ—người thực hành—nhà cung cấp giải pháp/vật liệu—khán giả trở nên gắn kết và bền chặt hơn; đồng thời cổ vũ những đối thoại chuyên nghiệp về thực hành, bảo trợ, cộng tác và phát triển Nghệ thuật.

* Ảnh hưởng từ nhà xã hội học Bruno Latour, nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu cho rằng Nghệ thuật Việt Nam (viết hoa để nhấn mạnh) là mạng lưới phi đẳng cấp được kết từ những tác lực gồm nghệ sĩ, tổ chức nghệ thuật, thương hiệu cung cấp giải pháp, người phê bình và nghiên cứu, thị trường nghệ thuật, người thưởng lãm, v.v…

Chuỗi sự kiện được bảo trợ địa điểm bới AGOhub, đồng hành bởi nhà cung cấp giải pháp trình chiếu Hexogon Việt Nam, đối tác cung cấp vật liệu Eurotile, INAX, American Standard và Vicostone, đối tác truyền thông X-hub, Hanoi Grapevine, Kiến Việt.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

Studio Phạm Minh Hiếu
Điện thoại: 0934627499
[email protected]
phamminhhieu.com
Facebook

NO COMMENTS

Leave a Reply