Workshop đánh giá cuối kì dự án “Củng cố việc thực thi...

Workshop đánh giá cuối kì dự án “Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam”

Đăng vào
0

15:00 – 17:00, Thứ sáu 31/03/2023
Tầng 3, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam
32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội
trang sự kiện

Thông tin từ ban tổ chức:

Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (SIPE) là Dự án do Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH, TT&DL) thực hiện từ tháng 3/2022 – 3/2023 dưới sự hỗ trợ của Quỹ quốc tế vì Đa dạng Văn hóa Quốc tế của UNESCO (IFCD). Dự án triển khai một loạt các hoạt động gồm nghiên cứu đánh giá, hội thảo, tập huấn và workshop… nhằm cải thiện việc bảo vệ và nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 3020, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trong nước.

Để tổng kết việc thực hiện Dự án Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) phối hợp với Hanoi Grapevine và ViCHI tổ chức Workshop Đánh giá cuối kỳ Dự án SIPE với các nội dung sau:
– Báo cáo tổng quan về các hoạt động Dự án SIPE
– Báo cáo kết quả Đánh giá độc lập cuối kỳ Dự án SIPE
– Thảo luận và trao đổi về các hoạt động và sáng kiến tiếp nối hiệu quả của Dự án SIPE

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

NO COMMENTS

Leave a Reply