Sự kiện

Sự kiện

1

15 - 20 Jan - Nguyen Tuan's exhibition at Vietnam Fine Arts Museum ----- 15 - 20/01 - Triển lãm của Nguyễn Tuấn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

0

18 & 19 Feb - Concert conducted by Tetsuji Honna and pianist Isadora Kim ----- 18 - 19/02 - Hòa nhạc với sự chỉ đạo của Honna Tetsuji và nghệ sĩ piano Isadora Kim

0

12 - 18 Jan - Exhibition by students from "Co Xinh" art club ----- 12 - 18/01 - Triển lãm của học sinh câu lạc bộ mỹ thuật Cọ Xinh

0

18 Jan - Tha Trickaz performs at L'Espace next Tuesday ----- 18/01 - Tha Trickaz biểu diễn tại L'Espace vào thứ 3 tuần tới

0

21 Jan - 12 Mar - Renowned series of broze sculptures "Fragments" by Canadian artist ------ 21/01 - 12/03 - Sê ri các tác phẩm điêu khắc bằng đồng mang tên "Những mảnh vỡ" của nghệ sĩ Canada

0

14 Jan - 12 Feb - Exhibition of 25 portraits of H'mong people and their lives at Art Vietnam ----- 14/1- 12/2 - Triển lãm 25 bức chân dung của người H'mông và cuộc sống của họ tại Art Vietnam

0

14 Jan - Film screening to fundraise for the operation of TPD Center ----- 14/01 - Chiếu phim gây quĩ hoạt động cho trung tâm TPD

0

12 Jan - HCMC - Film rescreening of Future Shorts One for Jan at Snap Cafe ----- 12/01 - TP HCM - Chiếu lại các bộ phim trong chương trình Liên hoan phim hợp nhất tháng 1 tại Snap Cafe

0

13 - 23 Jan - HCMC - Exhibition of ink on paper paintings at Himiko Cafe ----- 13 - 23/01 - TP HCM - Triển lãm tranh mực tàu trên giấy tại Himiko Cafe

3

15 - 20 Jan - "Buddha's Dream" Exhibition by Nguyen Tuan at Vietnam Fine Arts Museum ----- 15 - 20/01 - Triển lãm "Giấc mơ Phật" của Nguyễn Tuấn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Mạng xã hội

30,449FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow