Tags Posts tagged with "Nói chuyện"

Nói chuyện

0

21 & 28/06 - Khám phá ranh giới của thể loại văn chương đằng sau những thử nghiệm về ngôn ngữ

0

12/06 - Những câu chuyện về quan điểm và sự biến đổi trong việc làm nghề của những nghệ nhân lão luyện

0

14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 09/08 - Diễn thuyết kết hợp biểu diễn minh hoạ sẽ là những buổi trò chuyện cởi mở về nghệ thuật Hát Bội

0

10/06 - Gặp gỡ, chia sẻ và lắng nghe về các phương hướng phát triển nghệ thuật bao hàm

0

14/06 - Một buổi đặc biệt dành riêng cho thể loại Sonata

0

14/06 - Những khuynh hướng suy tư, thực hành đa dạng thuộc nhiều chuyên ngành và bối cảnh khác nhau

0

13/06 - Luận bàn về những thực hành nghệ thuật gắn liền với cộng đồng và quá trình sáng tác dựa trên khảo cứu thực địa

0

07/06 - Buổi trò chuyện được thực hiện bởi Collective Sonson, tổ chức trong chương trình kỉ niệm 10 năm của TimTay

0

09/06 - Các bước cơ bản để hiện thực hóa một triển lãm

0

08/06 - Một góc nhìn toàn cảnh về ngành công nghiệp nghệ thuật

Mạng xã hội

37,612FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow