fbpx
Tags Posts tagged with "Trần Hậu Yên Thế"

Trần Hậu Yên Thế

0

10/04 - Cái nhìn tổng quát về hình tượng La Hầu trong văn hoá tín ngưỡng và nghệ thuật thế giới, cũng như trong văn hoá và kiến trúc cổ Việt Nam

0

16/01 - Một buổi trò chuyện cùng nghệ sĩ thị giác Trần Hậu Yên Thế

0

15/11 - Giới thiệu về linh vật truyền thông của Việt Nam

0

21 Oct - Artist talk on the occasion of the exhibition ‘Nhà Tây Transforms’ ----- 21/10 - Trò chuyện với nghệ sỹ của ‘Nhà Tây biến hình’

0

10 - 29 Oct - An exploration of the physical and moral landscape of Hanoi as it transforms and mutates into the 21st Century with Nguyen The Son and Tran Hau Yen The ----- 10 - 29/10 - Một nghiên cứu về Hà Nội thế kỷ 21 - chuyển mình và biến màu, với Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế

Mạng xã hội

34,998FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow