Tags Posts tagged with "Sự kiện ở Việt Nam"

Sự kiện ở Việt Nam

0

22, 23 &24 Apr - Workshop with Khanh Hoang and Tan Loc ----- 22, 23 & 24/04 - Workshop do Khánh Hoàng và Tấn Lộc hướng dẫn

0

09 Apr - With the participation of Jean Babilée ----- 09/04 - Với sự tham gia của Jean Babilée

0

08 Apr - Free entry for a night of 80s music ----- 08/04 - Đêm nhạc của thập niên 80 vào cửa miễn phí

0

15 - 29 Apr - Arts works of 17 Vietnamese and international artists and original creations of 2 fashion designers are available to purchase ----- 15 - 29/04 - Tác phẩm nghệ thuật của 17 nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài cùng các thiết kế thời trang sẽ được bán để gây quỹ

0

KVT - Cheering on good talent at L’Espace ----- KVT - Vui với một tài năng tuyệt vời ở L’Espace

2

28 May - International music festival in Hanoi ----- 28/05 - Liên hoan âm nhạc quốc tế tại Hà Nội

1

Updated schedule for Hanoi Sound Stuff Festival 2011 is available ----- Thông tin cập nhật về chương trình cho Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2011

0

Documentary Film and Video Making Course is calling for submission ----- Lớp học làm phim thuộc Dự án làm phim tài liệu đang tuyển sinh học viên

0

Seoku Art Project 2011 - International Residency Program and Can Serrat Residency Program are calling for submission ----- Dự án nghệ thuật Seoku 2011 - Chương trình làm việc cư trú quốc tế và Chương trình làm việc cư trú Can Serrat kêu gọi đăng ký

0

09 Apr - HCMC - Concert with HBSO Symphony Orchestra and conductor Terje Mikkelsen ----- 09/04 - TP HCM - Hòa nhạc với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng HBSO và chỉ huy Terje Mikkelsen

Mạng xã hội

30,470FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow