Tags Posts tagged with "Talk"

Talk

0

30 Aug - A discussion with Eleanor Sander O’Hearn, marketing director of HopeBox - a social enterprise supporting victims of domestic violence ----- 30/08 - Trò chuyện cùng Eleanor Sander O’Hearn, giám đốc marketing HopeBox - doanh nghiệp xã hội hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình

0

09 Aug - A discussion with architect Le Phuoc Anh about Hanoi's urban characteristics through the peculiar scenery of West Lake ----- 09/08 - Buổi trò chuyện cùng KTS Lê Phước Anh về bản sắc Hà Nội thông qua cảnh quan đặc biệt của Hồ Tây

0

10 Aug - A discussion with dance artists Tran Ly Ly, Nguyen Duy Thanh, Doan Minh Hoan on bravery in art practice ----- 10/08 - Trò chuyện cùng các nghệ sĩ múa Trần Ly Ly, Nguyễn Duy Thành và Đoàn Minh Hoàn về sự dũng cảm trong thực hành nghệ thuật

0

13 Apr - Artist Nguyen The Son talks about his experiences of a one-month residency at the Worcester Art Museum (USA) ----- 13/04 - Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn trao đổi về một tháng tham gia chương trình nghệ sĩ cư trú tại Bảo tàng Nghệ thuật Worcester (Hoa Kỳ)

0

11 Mar - An introduction to significant female artists in the field of social art from the 20th century to present ----- 11/03 - Giới thiệu những nữ nghệ sĩ quốc tế tiêu biểu của trường phái nghệ thuật kết nối xã hội từ thế kỷ 20 đến nay

0

10 Mar - A discussion about the role of women in society and religion ----- 10/03 - Buổi trò chuyện về vai trò của người phụ nữ trong xã hội và tôn giáo

0

09 Jan - A discussion with Vietnamese author Nguyen Hai Nhat Huy on his new book about urban youth ----- 09/01 - Trò chuyện cùng tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy nhân dịp ra mắt cuốn sách mới của anh về người trẻ đô thị

0

11 Oct - Discussion with photographer Phan Quang as part of the "Month of Art Practice 2017" at Heritage Space ----- 11/10 - Tọa đàm cùng nhiếp ảnh gia Phan Quang trong khuôn khổ dự án "Tháng thực hành Nghệ thuật 2017" tại Heritage Space

0

29 May - 03 Jun - Exhibition & discussion with photographer Nikolaj Svennevig about pinhole cameras and the basis of photography ----- 29/05 - 03/06 - Triển lãm & thảo luận cùng nhiếp ảnh gia Nikolaj Svennevig về máy ảnh pinhole và những khái niệm nền tảng của nhiếp ảnh

0

15 and 17 Mar - Talk session by photographer Maika Elan and specialist Oguri Ayako on "Hikikomori" (adolescents or adults who withdraw from social life) ----- 15 và 17/03 - Buổi trò chuyện cùng nhiếp ảnh gia Maika Elan và chuyên gia Oguri Ayako về chủ đề "Hikikomori: Những đứa trẻ mắc kẹt"

Social

29,795FansLike
16,681FollowersFollow