Tags Posts tagged with "Talk"

Talk

0

11 Mar - An introduction to significant female artists in the field of social art from the 20th century to present ----- 11/03 - Giới thiệu những nữ nghệ sĩ quốc tế tiêu biểu của trường phái nghệ thuật kết nối xã hội từ thế kỷ 20 đến nay

0

10 Mar - A discussion about the role of women in society and religion ----- 10/03 - Buổi trò chuyện về vai trò của người phụ nữ trong xã hội và tôn giáo

0

09 Jan - A discussion with Vietnamese author Nguyen Hai Nhat Huy on his new book about urban youth ----- 09/01 - Trò chuyện cùng tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy nhân dịp ra mắt cuốn sách mới của anh về người trẻ đô thị

0

11 Oct - Discussion with photographer Phan Quang as part of the "Month of Art Practice 2017" at Heritage Space ----- 11/10 - Tọa đàm cùng nhiếp ảnh gia Phan Quang trong khuôn khổ dự án "Tháng thực hành Nghệ thuật 2017" tại Heritage Space

0

29 May - 03 Jun - Exhibition & discussion with photographer Nikolaj Svennevig about pinhole cameras and the basis of photography ----- 29/05 - 03/06 - Triển lãm & thảo luận cùng nhiếp ảnh gia Nikolaj Svennevig về máy ảnh pinhole và những khái niệm nền tảng của nhiếp ảnh

0

15 and 17 Mar - Talk session by photographer Maika Elan and specialist Oguri Ayako on "Hikikomori" (adolescents or adults who withdraw from social life) ----- 15 và 17/03 - Buổi trò chuyện cùng nhiếp ảnh gia Maika Elan và chuyên gia Oguri Ayako về chủ đề "Hikikomori: Những đứa trẻ mắc kẹt"

0

19 Feb - A conversation on artistic mentorship between internationally-acclaimed performance artist Joan Jonas and visual artist Phan Thao Nguyen ----- 19/02 - Buổi trò chuyện về hành trình cố vấn nghệ thuật giữa nghệ sỹ trình diễn được quốc tế vinh danh Joan Jonas và nghệ sỹ thị giác Phan Thảo Nguyên

0

06 Oct - The art talk is a part of the program "Month of Arts Practice 2016", which aims to promote the interactive exchange between the artist and the public ----- 06/10 - Buổi trò chuyện nằm trong chuỗi sự kiện của "Tháng thực hành nghệ thuật 2016" tại Heritage Space, được tổ chức với mục đích tạo tính tương tác sáng tạo giữa nghệ sĩ và công chúng

Social

30,049FansLike
16,681FollowersFollow