KVT – Nam tiến ký sự… Phần Sáu và Một hành tinh...

KVT – Nam tiến ký sự… Phần Sáu và Một hành tinh của Nguyễn Mạnh Hùng

Đăng vào
2

The One Planet - Nguyen Manh Hung_1

Xin lỗi, hiện bài viết này chỉ có bản tiếng Anh.

Hanoigrapevine xin cảm ơn các bạn.

Kiếm văn Tìm là một người hay quan sát cuộc sống nói chung và những sự kiện về văn hóa tại Hà Nội nói riêng và chia sẻ những chính kiến của mình trên Grapevine. KVT nhấn mạnh rẵng những quan sát và quan điểm cá nhân không phải là ý kiến quan trọng. Xem Hướng dẫn bình luận và hãy chia sẻ các suy nghĩ của bạn vào phần bình luận dưới đây.

2 COMMENTS

  1. Great post, KVT. I really enjoyed this exhibition too! One thing that had me wondering, and I didn’t ask the artist on opening night because it was so busy, perhaps you might know. Why are there no little altars on any of the balconies? There’s formidable attention to detail, but not a single altar. And since here in HCMC I have seen them frequently on terraces, balconies and other protuberances of buildings, I’m curious why here there are none. Any ideas?

Leave a Reply