Chương trình lưu trú nghệ thuật lần thứ 11 tại Seoul Art...

Chương trình lưu trú nghệ thuật lần thứ 11 tại Seoul Art Space GEUMCHEON

Đăng vào
0

Chương trình lưu trú nghệ thuật lần thứ 11 tại Seoul Art Space GEUMCHEON: Kêu gọi tham dự
Hạn chót: 18:00, thứ ba 03/12/2019 (giờ Hàn Quốc)
Thời gian lưu trú: 3 tháng trong khoảng từ tháng 1/2020 – 1/2021

From the open call:

Seoul Art Space Geumcheon (SASG) công bố tiếp nhận đơn tham dự cho chương trình lưu trú nghệ thuật lần thứ 11 được tổ chức bởi không gian nghệ thuật này.

Click here to read the Application Guideline and download the Application Form. Deadline for application is 03 December, 18:00 in Korean time.

AI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ?
Người tham dự: Các nghệ sĩ thị giác:
– Các cá nhân hoặc nhóm nghệ sĩ có thể tham gia chương trình lưu trú
– Các nhóm nghệ sĩ đăng ký tham dự không có quá 2 nghệ sĩ mỗi nhóm.

Đơn tham dự sẽ không được tiếp nhận trong trường hợp:
– Nhóm hoặc tập thể bao gồm từ 3 nghệ sĩ trở lên
– Sinh viên chưa tốt nghiệp
(*các nhóm có thành viên là sinh viên tham dự sẽ được xem xét bởi ban tổ chức)
– Các tập thể tổ chức bởi trường, nhóm tôn giáo hay nhóm hữu nghị không có mục tiêu vì nghệ thuật chân chính.

THÔNG TIN BỔ TRỢ
Với các nghệ sĩ quốc tế:
– Miễn phí chi phí tại nơi ở và không gian
– Hỗ trợ tài chính 1,500,000 KRW mỗi người (tương đương khoảng 1,300 USD)
(*Theo hiệp định quốc gia về thuế, khoản hỗ trợ này được xuất quỹ với mức thuế tối thiểu trong khoảng 5% tới 50%)
(*Khi lưu trú theo nhóm, chỉ một thành viên trong nhóm được hỗ trợ)
– Nơi ở (phòng đơn cho cá nhân / phòng đôi cho nhóm nghệ sĩ)

Với các nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Hàn Quốc:
– Studio (1 phòng mỗi cá nhân/nhóm)
– Hỗ trợ mạng
– Hỗ trợ chi phí khi có triển lãm tại Seoul Art Space_Geumcheon
– Hỗ trợ PR trong quá trình lưu trú
– Sử dụng tự do phòng thử nghiệm media, kho (không gian lớn), phòng thiết bị, phòng hội thảo, nhà bếp, v.v.

*Seoul Art Space GEUMCHEON không thể hỗ trợ các hoạt động của nghệ sĩ ngoại trừ những điều đã được nêu trong phần thông tin bổ trợ. Các nghệ sĩ cần hiểu rằng họ sẽ phải tự giải quyết vấn đề trong quá trình lưu trú (ví dụ: biên dịch, phiên dịch, mua dụng cụ, sắp đặt tác phẩm, hỗ trợ nghiên cứu, v.v).
Để hiểu rõ hơn về không gian nghệ thuật SASG và chương trình của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web geumcheon.blogspot.com.

Tìm hiểu thêm thông tin về thời gian lưu trú và quy trình đăng kí dưới đây:

*CHÚ Ý: Hanoi Grapevine chỉ đóng vai trò thông tin và không có dịch vụ tư vấn hoàn thành dự án hay viết đơn xin tài trợ. Nếu các nghệ sỹ có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp tới nhà tổ chức.

Dịch bởi Hanoi Grapevine

NO COMMENTS

Leave a Reply