Lịch

Lịch

07/2020
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
  1

















Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 13:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 18:30




Time: 20:00


2











Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 13:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 18:30




Time: 20:00


3











Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 13:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 18:30




Time: 20:00


4











Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 13:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 18:30




Time: 20:00


5








Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 18:30




Time: 20:00


6





Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 20:00


7





Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 20:00


8





Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 20:00


9





Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 20:00


10





Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 20:00


11





Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 20:00


12





Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:00




Time: 15:00




Time: 18:00


13





Time: 08:30




Time: 15:00




Time: 18:00


14





Time: 08:30




Time: 15:00




Time: 18:00


15





Time: 08:30




Time: 15:00




Time: 18:00


16





Time: 08:30




Time: 15:00




Time: 18:00


17





Time: 08:30




Time: 15:00


18


Time: 08:30




Time: 15:00


19


Time: 08:30




Time: 15:00


20


Time: 15:00


21


Time: 15:00


22


Time: 15:00


23


Time: 15:00


24
25
26
27
28
29
30
31
  
Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
Theater & Dance
Traditional
Tất cả
Thứ Sáu 05/06/2020 in Quốc tế
Nghệ thuật
Triển lãm: "Covers"Khám phá Sự sáng tạo trong xử lý dữ liệu kĩ thuật số trong môi trường triển lãm nghệ thuậtAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Open Call: Á Space Virtual No.1: ( Tôi, Những Sự Tồn Tại Khác)Thông báo gia hạn sự kiện kêu gọi tác phẩm của Á SpaceAdd to Your Calendar: