Chương trình nghệ thuật tại Tadioto

Chương trình nghệ thuật tại Tadioto

Từ 19:00 – 21:30, thứ sáu 04/06
Tadioto

Mời bạn đến dự buổi trưng bày sơ khởi giới thiệu ảnh của Grégoire Barrault, và bế mạc triển lãm của Nguyễn Thế Hùng.

“Sống ở Việt Nam giống như là một loại ma túy mang lại sức sống nhưng cũng rất đau đớn. Tôi không sống được ở đây lâu, nhưng khi ra đi đất nước này níu kéo tôi không ngừng.” Grégoire Barrault

“Tôi được giáo dục với giá trị truyền thống nhưng khi lớn lên phải đương đầu với những vấn đề xã hội có tính toàn cầu.” Nguyễn Thế Hùng.

Tadioto
113 Trieu Viet Vuong
Hai Ba Trung District
Ha Noi
Tel (844) 2218 7200

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply