Chương trình tháng 3 của FVH

Chương trình tháng 3 của FVH

Thông tin từ Friends of Vietnam Heritage:

Đây là chương trình của FVH trong tháng 3 năm 2013 bao gồm các chuyến tham quan, chiếu phim và thảo luận.

Để biết thêm chi tiết, tải tại đây: Chương trình tháng 3/2013

NO COMMENTS

Leave a Reply