Lưu ý tới nghệ sỹ: Chương trình lưu trú mùa thu S-AIR...

Lưu ý tới nghệ sỹ: Chương trình lưu trú mùa thu S-AIR Frontier 2014 tại Nhật Bản

S-AIR-Frontier-Artist-in-Residence-Programme

Chương trình lưu trú tại Sapporo và Tokachi (Nhật Bản) dành riêng cho các nghệ sỹ ASEAN: Kêu gọi tham gia
Hạn chót: 23/07/2014
Thời gian lưu trú: 03/10 – 03/12/2014

Thông tin từ nhà tổ chức:

NPO S-AIR dành riêng một suất lưu trú tại Sapporo và Tokachi, Hokkaido, Nhật Bản, cho một nghệ sỹ đến từ khối ASEAN.

S-AIR sẽ tạo cơ hội cho nghệ sỹ tìm hiểu về đất nước Nhật Bản, giao tiếp với các nghệ sĩ Nhật Bản cũng như cộng đồng địa phương, đồng thời thiết lập quan hệ và đối thoại giữa các nghệ sĩ địa phương và quốc tế. Cơ hội này chỉ dành cho các nghệ sỹ trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác.

Hỗ trợ toàn phần bao gồm chi phí đi lại, chi phí vật liệu, trợ cấp hàng ngày, chỗ ở.

Để biết thêm chi tiết và tải mẫu đơn đăng ký, vui lòng theo dõi trang web của nhà tổ chức.

Dịch bởi Hanoi Grapevine

*CHÚ Ý: Hanoi Grapevine chỉ đóng vai trò thông tin và không có dịch vụ tư vấn hoàn thành dự án hay viết đơn xin tài trợ. Nếu các nghệ sỹ có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp tới nhà tổ chức.

NO COMMENTS

Leave a Reply