Trò chuyện “Bầu khí (Atmosphere) – con đường đi tìm một thẩm...

Trò chuyện “Bầu khí (Atmosphere) – con đường đi tìm một thẩm mỹ mới”

Đăng vào
0

19:00 – 21:00, thứ bảy 29/06/2019
AGOhub
12 Hòa Mã, Hà Nội

Thông tin từ nhà tổ chức:

Chúng tôi mời bạn đến cùng tương tác và trò chuyện về kiến trúc vào một tối cuối tuần, với chủ đề: “Bầu khí (Atmosphere) – Con đường đi tìm một thẩm mỹ mới”.

Người dẫn buổi trò chuyện: Kiến trúc sư Hương Vũ – Kiến trúc sư Đoàn Berlin, Đức.

Những vấn đề chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và tương tác:
◼ Thẩm mỹ
◼ Bầu khí: sáng tạo của nội tâm – thẩm mỹ vô hình
◼ Anh Hoa – Aura
◼ Bầu khí của vật liệu
◼ Thẩm mỹ kinh tế
◼ Bầu khí của các trải nghiệm thiên nhiên
◼ Bầu khí của màu sắc: lý thuyết màu của Goethe
◼ Bầu khí âm thanh: không gian âm thanh, cơ thể âm thanh
◼ Ánh sáng như bầu khí: ta có nhìn thấy ánh sáng không?
◼ Nhân tướng học (Physiognomie): Socrates trông như thế nào?
◼ Không gian, cảnh và nhiếp ảnh
◼ Một vài liên đới thực tiễn

Các bạn quan tâm tham dự vui lòng đăng ký qua đường link này.

Theo dõi cập nhật tại trang sự kiện

AGOhub
12 Hòa Mã, Hà Nội
Điện thoại: (84) 90 123 8008
Email: [email protected]
Mở cửa: 08:00 đến 20:00 hàng ngày

NO COMMENTS

Leave a Reply