VNSO 2020 Season Opening Gala Concert

VNSO 2020 Season Opening Gala Concert

Đăng vào
0

Chương trình bị hủy và chuyển sang phát sóng online

20:00, Thứ tư 26/08/2020
Nhà hát lớn Hà Nội
Số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin từ ban tổ chức:

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) trân trọng thông báo:

Do đại dịch Covid -19 đã bùng phát trở lại tại Việt Nam nên chương trình “SEASON OPENING GALA CONCERT 2020” dự kiến tổ chức vào ngày 26/88/2020 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ bị hủy, thay vào đó chúng tôi sẽ tổ chức chương trình “NSO SEASON OPENING CONCERT” phát sóng vào lúc 20:00 ngày 26/08/2020 trên trang Facebook fanpage và trên kênh Youtube của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Nội dung chương trình

Conductor HONNA TETSUJI
Piano LƯU ĐỨC ANH

F. LISZT Piano Concerto No. 2 A-major, G. 125
J. STRAUSS II Emperor Waltz, Op. 437
J. STRAUSS-JOSEF STRAUSS Pizzicato Polka
F. LISZT Hungarian Rhapsody No. 2 C-sharp minor, S. 244/2

Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sự thay đổi này và kính mời quý vị cùng đón xem chương trình online của chúng tôi

̶V̶̶é̶ ̶m̶̶ở̶ ̶b̶̶á̶̶n̶ ̶t̶̶ừ̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶y̶ ̶0̶̶3̶̶0̶̶8̶̶2̶̶0̶̶2̶̶0̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶v̶̶é̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶s̶̶a̶̶u̶ ̶S̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶ ̶A̶̶4̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶ ̶B̶̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶(̶̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶v̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶1̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶D̶̶)
H̶̶o̶̶t̶̶l̶̶i̶̶n̶̶e̶ ̶g̶̶i̶̶a̶̶o̶ ̶v̶̶é̶ ̶t̶̶ậ̶̶n̶ ̶n̶̶ơ̶̶i̶ ̶0̶̶9̶̶6̶̶5̶ ̶7̶̶6̶̶5̶ ̶9̶̶4̶̶6̶ ̶0̶̶9̶̶1̶̶3̶ ̶4̶̶8̶̶9̶ ̶8̶̶5̶̶8̶

V̶̶é̶ ̶b̶̶á̶̶n̶ ̶t̶̶ạ̶̶i̶̶:
N̶̶h̶̶à̶ ̶h̶̶á̶̶t̶ ̶l̶̶ớ̶̶n̶ ̶H̶̶à̶ ̶N̶̶ộ̶̶i̶ ̶s̶̶ố̶ ̶1̶ ̶T̶̶r̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶T̶̶i̶̶ề̶̶n̶ ̶H̶̶o̶̶à̶̶n̶ ̶K̶̶i̶̶ế̶̶m̶ ̶H̶̶à̶ ̶N̶̶ộ̶̶i̶̶
S̶̶t̶̶a̶̶r̶ ̶L̶̶o̶̶t̶̶u̶̶s̶ ̶1̶̶0̶̶1̶̶B̶ ̶N̶̶g̶̶u̶̶y̶̶ễ̶̶n̶ ̶K̶̶h̶̶u̶̶y̶̶ế̶̶n̶ ̶Đ̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶Đ̶̶a̶ ̶H̶̶à̶ ̶N̶̶ộ̶̶i̶ ̶T̶̶e̶̶l̶̶.̶ ̶0̶̶9̶̶1̶̶8̶ ̶1̶̶5̶̶2̶ ̶9̶̶9̶̶2̶ ̶(̶̶H̶̶o̶̶t̶̶l̶̶i̶̶n̶̶e̶) ̶0̶̶9̶̶0̶̶4̶ ̶8̶̶5̶̶5̶ ̶3̶̶5̶̶3̶ ̶(J̶̶a̶̶p̶̶a̶̶n̶̶e̶̶s̶̶e̶̶)
S̶̶k̶̶e̶̶t̶̶c̶̶h̶ ̶T̶̶r̶̶a̶̶v̶̶e̶̶l̶ ̶t̶̶ầ̶̶n̶̶g̶ ̶3̶ ̶L̶̶a̶̶n̶̶c̶̶a̶̶s̶̶t̶̶e̶̶r̶ ̶B̶̶l̶̶d̶̶g̶̶.̶ ̶2̶̶0̶ ̶N̶̶ú̶̶i̶ ̶T̶̶r̶̶ú̶̶c̶ ̶B̶̶a̶ ̶Đ̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶H̶̶à̶ ̶N̶̶ộ̶̶i̶ ̶T̶̶e̶̶l̶̶.̶ ̶0̶̶2̶̶4̶̶3̶ ̶9̶̶4̶̶4̶ ̶9̶̶5̶̶1̶̶0̶ ̶0̶̶2̶̶4̶̶3̶ ̶9̶̶4̶̶4̶ ̶9̶̶5̶̶0̶̶9̶

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

NO COMMENTS

Leave a Reply