Điền dã và thực hành thác bản văn bia

Điền dã và thực hành thác bản văn bia

09:00 – 11:00, 04/12 & 11/12/2021
Địa điểm sẽ được thông báo vào 03/12/2021 với những người được xác nhận
Link đăng ký

Thông tin từ ban tổ chức:

Hai chuyến điền dã và thực hành làm thác bản sắp tới sẽ đưa người tham gia đến các loại Văn bia Hán Nôm. Văn bia là một loại hình văn vật thuộc về di sản ký ức, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sử liệu thành văn của Việt Nam nói chung và của Quảng Nam nói riêng. Các thông tin mà văn bia chuyển tải hết sức phong phú và đa dạng trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng, mỹ thuật… Dưới tác động của thời gian và con người, loại hình di sản này đã dần mai một trên nhiều phương diện.

Làm thế nào để tri nhận được các thông điệp từ hàng trăm năm trước của tiền nhân lưu lại trên văn bia? Làm thế nào để bảo tồn, tư liệu hoá bằng cách làm thác bản loại hình di sản này??? Thực địa và thực hành cùng Nôm Nà sẽ hé mở những câu hỏi đó.

Diễn giả: Ngô Đức Chí

Thời gian biếu:

* 09:00 – 09:30: Lược thuật về Thác bản
* 09:30 – 10:00: Phương pháp làm Thác bản
* 10:00 – 11:00: Văn khắc và những ký tải từ quá khứ

Số lượng: Tối đa 10 người (ưu tiên cho đối tượng làm việc về lĩnh vực văn hóa)

Học phí: 280k/ người/ 2 ngày (đã bao gồm phí nguyên vật liệu và học liệu) – Chuyển khoản trước ngày 4/12/2021 (sau khi đã được xác nhận tham gia)

Liên hệ: [email protected]

*Dự án nằm trong chương trình tài trợ bởi The International Relief Fund 2021 của Văn phòng Ngoại giao Cộng Hòa Liên Bang Đức, Viện Goethe và các đối tác khác.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

NO COMMENTS

Leave a Reply