Lịch

Lịch

10/2021
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
    1











Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


2











Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


3











Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


4











Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


5











Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


6











Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


7











Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


8











Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


9








Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


10








Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


11








Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


12








Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


13








Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


14








Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


15








Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 13:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


16








Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


17








Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


18








Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


19








Time: 14:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


20








Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


21








Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


22





Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


23





Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00


24





Time: 16:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00


25





Time: 16:00




Time: 20:00


26





Time: 16:00




Time: 20:00


27





Time: 16:00




Time: 20:00




Time: 20:00


28





Time: 16:00


29





Time: 16:00


30


Time: 16:00


31
Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
For Kids
Seminar
Talkshow
Theater & Dance
Traditional
Workshop
Tất cả
Thứ Năm 29/07/2021 in Hà Nội
Nghệ thuật
Ôm khoanh trời cũ10:00Triển lãm cá nhân của họa sĩ sơn mài Nguyễn Tuấn CườngAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Triển lãm online "Thức"Triển lãm trực tuyến ra đời với những góc nhìn trọn vẹn về biển cảAdd to Your Calendar:
Phim
Triển lãm ảnh: Italian Routes & Phong cảnh Việt Nam08:30Triển lãm là một cái nhìn tổng quát về thực trạng biến đổi khí hậu môi trường hiện nayAdd to Your Calendar:
Phim
Triển lãm ảnh "Mê Kông - Chuyện đôi bờ"Chuỗi ký sự bằng hình ảnh của Lâm Đức HiềnAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Triển lãm: Ảo Ảnh09:00Dự án nghệ thuật mới nhất của Lê BrothersAdd to Your Calendar: