Đối tác và khách hàng

Đối tác và khách hàng

Chúng tôi tự hào được làm việc cùng nhiều tổ chức lớn, trung tâm và doanh nghiệp – nơi có nhiều hoạt động đẩy mạnh phát triển nền văn hóa tại Việt Nam.
Xin cảm ơn tất cả – những nơi đã và đang ủng hộ chúng tôi bằng việc quảng bá hoạt động trên Grapevine.

Đặc biệt cảm ơn những nhà tài trợ chính của chúng tôi:

Partners-Top-3

Đại sứ quán và các trung tâm văn hóa:

P&C2-Embassies-and-Cult-Inst

Phòng trưng bày, không gian nghệ thuật:

P&C3-Galleries-and-Art-Spaces

Âm nhạc, phim ảnh, sân khấu:

P&C4-Music-Film-Dance-Theater

Văn hóa, xã hội, từ thiện:

P&C5-Cultural-Social-Charitable

Doanh nghiệp và đối tác khác:

P&C6-Biz-Others