Tags Posts tagged with "history"

history

0

22/07 - 37 trong số 60 công trình được chọn lọc kỹ lưỡng để giới thiệu trước công chúng

0

2023 - Những mốc son trong lịch sử và phát triển thành phố từ thế kỷ XIII đến nay

0

2023 - Triển lãm giới thiệu 80 văn bản đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng - phạt dưới triều Nguyễn (1802 - 1945)

0

10/01 - Sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm mục đích giao lưu văn hóa và giới thiệu rộng rãi để hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của vị vua thứ 8 của triều Nguyễn

0

26/04 - 08/05 - 70 ký họa được sáng tác trực tiếp trên chiến trường miền Nam trong giai đoạn 1954-1975

0

08/10 - Triển lãm trực tuyến tài liệu lưu trữ

0

03/09 - Triển lãm 3D tài liệu lưu trữ quốc gia về Giáo dục dưới triều Nguyễn (1802 – 1945)

0

01 - 31/10 - Chương trình trải nghiệm ban đêm tại di tích đặc biệt được dành để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam - những người anh hùng

0

24/07 - Tìm hiểu về người Bahnar cùng 2 diễn giả Nguyễn Đặng Anh Minh và Andrew Hardy

Mạng xã hội

37,692FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow