Chiếu phim: Hoa Mộc Lan

Chiếu phim: Hoa Mộc Lan

14:00-16:30, thứ sáu, 22/05/2009
American Center

Disney giáng một đòn búa tạ vào chủ đề khuôn mẫu về giới qua “Hoa Mộc Lan”, bộ phim hoạt hình không chỉ vượt qua rào cản của việc gái ăn mặc giả trai mà còn tăng mức độ bạo lực trong phim cho thiếu nhi. “Cho ta đăng ký đi cuộc chiến lần sau!” lời nói của bà của Mộc Lan theo cách nào đó không nói lên sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với mục đích thể hiện hình ảnh một nữ chiến binh dũng cảm, câu chuyện về “Hoa Mộc Lan” không đạt được bước tiến nào dưới sự thể hiện của Disney. Đây là bộ phim trì trệ và khiên cưỡng nhất trong những phim hoạt hình gần đây của hãng…
(Bình luận của tờ New York Times)

Sự kiện này mở cửa cho công chúng. Vui lòng truy cập trang web để đăng ký nếu bạn muốn tham dự.

American Center
1st Floor, Rose Garden Tower
170 Ngoc Khanh Street, Hanoi
http://vietnam.usembassy.gov/irc.html

NO COMMENTS

Leave a Reply