Triển lãm “Trôi”

Triển lãm “Trôi”

Đăng vào
0

Khai mạc:18:00, thứ sáu 04/06
Thời gian: từ 04 – 25/06
L’Espace

Triển lãm của Bàng Nhất Linh.

Ba sắp đặt gợi lên những suy tư về thời gian và xã hội…

Vào cửa tự do.

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
24, Tràng Tiền, Hà Nội
Tel: (84-4) 39 36 21 64
Fax: (84-4) 39 36 21 65
webpage

NO COMMENTS

Leave a Reply