Tóm lược tháng 1 của KVT… Ôi một đoàn múa thật tuyệt!…...

Tóm lược tháng 1 của KVT… Ôi một đoàn múa thật tuyệt!… Nibroll!

Đăng vào
0

KVT 2015

kvt-nibroll 1

Xin lỗi, hiện bài viết này chỉ có bản tiếng Anh.

Hanoigrapevine xin cảm ơn các bạn.

Kiếm văn Tìm là một người hay quan sát cuộc sống nói chung và những sự kiện về văn hóa tại Hà Nội nói riêng và chia sẻ những chính kiến của mình trên Grapevine. KVT nhấn mạnh rằng những quan sát và quan điểm cá nhân không phải là ý kiến phê bình. Xem Hướng dẫn bình luận và hãy chia sẻ các suy nghĩ của bạn vào phần bình luận dưới đây.

NO COMMENTS

Leave a Reply