Lớp học múa ba lê cho các vũ công trẻ

Lớp học múa ba lê cho các vũ công trẻ

Đăng vào
0

Ballet Classes for Young Dancers

Thông tin từ nhà tổ chức:

Khiêu vũ là hiện thân của một trong những mối quan hệ nguyên sơ nhất của chúng ta với vũ trụ. Nó xuất hiện trước cả tiếng nói, bắt đầu trước khi từ ngữ được hình thành. Nó có bẩm sinh ở trẻ em trước khi biết nói và cũng được gợi lên khi suy nghĩ hay cảm xúc quá mạnh mẽ mà không có ngôn từ nào có thể chứa đựng.

Khiêu vũ là một phương pháp học tập tự nhiên và một hình thức biểu hiện văn hóa cơ bản. Khiêu vũ là niềm vui, cải thiện thể chất, kích thích não bộ, và được sử dụng để diễn tả cảm xúc và suy nghĩ. Điều cốt yếu là giáo dục khiêu vũ cung cấp cho trẻ em các lợi ích phát triển và cơ hội học tập độc đáo từ việc tổ chức những vận động bình thường thành việc khiêu vũ có tính thẩm mĩ.

Khiêu vũ là niềm đam mê suốt đời của tôi và là một nhà giáo dục khiêu vũ, tôi muốn chia sẻ niềm đam mê của tôi với trẻ em thông qua việc dạy múa ba lê và các lớp học nhảy sáng tạo. Các lớp học sẽ được tổ chức tại Zenith Hà Nội cho các nhóm tuổi khác nhau.

* Lớp múa ba lê trẻ em / Khiêu vũ sáng tạo: dành cho trẻ em 2-3 tuổi, chủ yếu dựa vào Brain Dance, phát triển bởi Anne Green-Gilbert, cùng với các nguyên tắc cơ bản đầu tiên của ba lê
* Lớp múa ba lê tiền tiểu học: dành cho trẻ em 4-5 tuổi, dựa theo chương trình giảng dạy của Học viện Khiêu vũ Hoàng gia và một số điệu nhảy sáng tạo, để giữ được ánh sáng và sự vui vẻ của lớp học.
* Lớp múa ba lê tiểu học: dành cho trẻ em 5-6 tuổi, dựa theo chương trình giảng dạy của Học viện Khiêu vũ Hoàng gia.
* Lớp múa ba lê số 1: dành cho trẻ em 7-9 tuổi, tiếp tục dựa theo chương trình giảng dạy của Học viện Khiêu vũ Hoàng gia.

Để biết thêm thông tin về chi phí, lịch trình…, hãy gửi email cho tôi tại địa chỉ: [email protected].

Lưu ý: lớp học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

NO COMMENTS

Leave a Reply