Bày tỏ bằng tranh về Luật Đặc khu và An ninh Mạng

Bày tỏ bằng tranh về Luật Đặc khu và An ninh Mạng

Hanoi Grapevine tập hợp một số hình ảnh mà một số họa sỹ đưa lên trang Facebook của họ trong những ngày Dự luật Đặc khu và Luật An ninh Mạng trở thành tâm điểm dư luận – tuần thứ hai của tháng 6 năm 2018.

Họa sỹ Doãn Hoàng Lâm – bức chân dung tự họa Chỉ thở:

Họa sỹ Nguyễn Đức Phương – các tác phẩm biếm họa:

Họa sỹ Lê Kinh Tài – trích đoạn tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện:Họa sỹ Doãn Hoàng Kiên – Người gác cổng, Giới hạn, Chân dung:Họa sỹ Trương Tiến Trà –  tác phẩm Quạ ỉa lên đầuChó cắn áo rách:

Họa sỹ Nguyễn Nghĩa Cương –  tác phẩm Vòng và Vững tay súng giữ màu hoa:

Nhà điêu khắc Khổng Đỗ Tuyền với bức graphic có tên Chân dung thời đại:

Họa sỹ Nguyễn Xuân Hoàng – tác phẩm Chân dung kẻ độc tài:

NO COMMENTS

Leave a Reply