UNESCO tìm kiếm chuyên gia trong nước về lĩnh vực điện ảnh

UNESCO tìm kiếm chuyên gia trong nước về lĩnh vực điện ảnh

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2021

Thông tin từ ban tổ chức:

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đang tìm kiếm một chuyên gia trong nước cùng chúng tôi thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực điện ảnh.

Nghiên cứu này sẽ phân tích thực trạng các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực của các nhà làm phim Việt Nam, các quỹ hỗ trợ điện ảnh, cũng như nêu bật những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nhà làm phim phát huy khả năng sáng tạo cũng như bắt kịp với nền công nghiệp điện ảnh đang phát triển trên toàn thế giới. Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án E-MOTIONS – Thúc đẩy kết nối và Thiết kế môi trường sáng tạo cho các nhà làm phim Việt Nam.

Chuyên gia nghiên cứu sẽ:

– Làm việc chặt chẽ với Cán bộ Dự án của UNESCO để xây dựng đề cương, thu thập dữ liệu và thông tin cho nghiên cứu;
– Tiến hành phân tích dựa trên các thông tin/ dữ liệu thu thập được, trong đó nêu bật (i) các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhà làm phim và các hoạt động kết nối các nhà làm phim trong nước với các nước khu vực (ii) các quỹ hỗ trợ điện ảnh (iii) các hoạt động này ở những nước có sự phát triển bùng nổ trong lĩnh vực điện ảnh tại khu vực Châu Á và (iv) cơ hội để ngành điện ảnh Việt Nam giao lưu, học hỏi và phát triển.

Nếu cần thêm thông tin trong quá trình đăng ký trực tuyến, vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Hồng Giang, Cán bộ Phụ trách Dự án, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tại địa chỉ email [email protected]

NO COMMENTS

Leave a Reply