Tọa đàm “Đứt gãy trong tiếng Việt: Những di sản bị đánh...

Tọa đàm “Đứt gãy trong tiếng Việt: Những di sản bị đánh mất”

Đăng vào
0

14:30, Thứ bảy 25/03/2023
Cà phê Trung Nguyên
52 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Link đăng ký

Thông tin từ ban tổ chức:

Viết sai lỗi chính tả là một hiện tượng rất phổ biến, không chỉ trong cuộc sống hằng ngày mà cả trong các văn bản chính thức. Căn nguyên của việc này là do sự chưa hoàn thiện về hệ thống ký tự, sự thiếu định hướng trong việc tiếp nhận ngôn ngữ nước ngoài và nhất là sự khiếm khuyết trong hiểu biết về tiếng Việt vẫn là những tồn tại chưa được giải quyết trong hoạt động văn tự bằng chữ quốc ngữ ở Việt Nam từ thời Pháp thuộc.

Trong ba yếu tố kể trên, yếu tố quan trọng nhất là sự khiếm khuyết trong sự hiểu biết tiếng Việt, dẫn đến hệ quả trực tiếp là sự mai một và tiêu biến những giá trị văn hóa và lịch sử gắn với ngôn ngữ tiếng Việt.

Lịch sử phát triển và giao lưu tiếp biến văn hóa mang lại cho chúng ta từ cổ, từ địa phương, từ Việt Hán, thành ngữ tục ngữ, từ Hoa Hán du nhập theo con đường khẩu ngữ, từ nước ngoài… lưu giữ nhiều vết tích về văn hóa lịch sử, còn ít được giới thiệu một cách hệ thống, chính xác.

Chưa kể, chúng ta lại không may khi vấp phải những đứt gãy từ thời Pháp thuộc. Việc bài trừ Hán học của chính quyền thuộc địa đã làm suy thoái năng lực hiểu biết và sử dụng chữ Hán trên phạm vi toàn xã hội, nên mảng từ Việt Hán vẫn là một bộ phận máu thịt của tiếng Việt dần dần bị viết sai, hiểu sai và dùng sai trong các văn bản chữ quốc ngữ Latin.

Tại buổi tọa đàm về Đứt gãy trong tiếng Việt: Những di sản bị đánh mất, do Tia Sáng tổ chức, NNC Cao Tự Thanh sẽ phân tích những khoảng trống và khó khăn trong việc chuẩn hóa chính tả tiếng Việt hiện nay.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

NO COMMENTS

Leave a Reply